8.6

Intake Verklaring van Erfrecht

Onze goedkope tarieven zijn alleen van toepassing voor standaardsituaties. Vul de vragen in en maak je akte.

Vraag je een Verklaring van Erfrecht aan voor je broer of zus, of is de overledene een kind van jou?

Heb je een brief van de ABN AMRO ontvangen?

Heb je een brief van Aegon ontvangen?

Was de overledene jouw ouder, partner of sta je in diens testament?

In een verklaring van erfrecht komen alle erfgenamen voor. Als deze Verklaring niet voor een in een testament aangewezen erfgenaam, of het kind of de partner is, moet de notaris veel uitzoekwerk doen.

Je kunt als contactpersoon wel een ander zijn, zoals een executeur. Sta je in een andere verhouding tot de overledene zoals broer, zus of ouders, dan kun je via Verklaring van Erfrecht Familie een aanvraag doen. Sta je in een andere verhouding dan moet je een offerte aanvragen. Geef daarbij aan in welke verhouding je stond tot de overledene.

Had de overledene uitsluitend de Nederlandse nationaliteit?

Als de overledene niet de Nederlandse nationaliteit had, kan het zijn dat ander erfrecht van toepassing is. Dat moet de notaris uitzoeken. Sommige landen koppelen hun erfrecht namelijk aan de nationaliteit van de overledene. Geef bij je offerteverzoek aan welke nationaliteit de overledene had.

Stond de overledene in Nederland ingeschreven?

Als iemand niet in het Nederlandse BRP staat ingeschreven moeten er extra onderzoeken worden gedaan. Deze onderzoeken moeten in registers plaatsvinden waar een Nederlandse notaris geen online toegang, tot heeft.  Er is dus een offerte noodzakelijk.

Gaan alle erfgenamen de erfenis zuiver aanvaarden?

Als je niet zuiver aanvaardt moeten er aparte stukken opgesteld worden. Ga je verwerpen? Dan kan je dat eerst zelf regelen bij de rechtbank. Ben je dan in het bezit van een akte van verwerping, dan kan je op deze vraag JA antwoorden. Wij kunnen dan het dossier behandelen. De afhandeling van het dossier zal wel meer tijd en geld kosten omdat er aanvullende gemeente onderzoeken moeten worden gedaan.

Is er al eerder een kind (ouder dan 16) van de overledene overleden?

Als er eerder een kind is overleden, moet de notaris uitzoeken of dit overleden kind zelf kinderen heeft achtergelaten. We noemen dit vooroverleden. Dit valt onder de onderzoeksplicht van de notaris. Het is dus niet voldoende dat jullie zeker weten dat het niet zo is. Als die kinderen bestaan, kunnen zij in de plaats van dit overleden kind als erfgenaam

Staat 1 van de erfgenamen onder bewind?

Als een erfgenaam onder bewind staat kan deze de erfenis niet zelf aanvaarden. Er is meer dus werk van de standaard. Vraag hiervoor een offerte aan.

Zijn alle erfgenamen 18 jaar of ouder?

Als je niet meerderjarig bent, kun je geen erfenis aanvaarden. Namens de minderjarige moet een wettelijke vertegenwoordiger de erfenis beneficiair aanvaarden. Zijn de minderjarige kinderen de kinderen van de overledene? In dat geval kunnen wij de Verklaring wel opstellen. 

Ben je 18 jaar of ouder?

Als je niet meerderjarig bent kun je in principe geen akte maken. Ben je wel 16 jaar of ouder dan is dit onder omstandigheden mogelijk. Geef bij je offerteverzoek aan hoe oud je bent en wat je wens is.

Begrijp je Nederlands?

Als je niet voldoende Nederlands begrijpt moet er een tolk aanwezig zijn bij het tekenen van de akte. Je moet namelijk goed begrijpen waar je voor tekent. Die kosten zitten niet in onze lage prijs. Geef bij je offerteverzoek aan welke taal je spreekt.

Heb je een geldig Nederlands ID-bewijs?

Om een akte bij een notaris te passeren is een geldig ID-bewijs noodzakelijk. Dat moet Nederlands zijn om de gegevens te kunnen controleren in het BRP.

Uit de intake is gebleken dat je deze akte niet kunt opstellen tegen Doehetzelftarief. Je kunt een offerte ontvangen van een aangesloten notaris.

offerte aanvragen
Beantwoord alle vragen en ontvang een vrijblijvende offerte.
Het is niet mogelijk om een offerte aan te vragen.